Wydarzenia

Transfer Multisort Elektronik z kolejnym wyró?nieniem

By  | 

Przedstawiciele ?ódzkiej firmy Transfer Multisort Elektronik odebrali w pi?tkowy wieczór Laur im. Rajmunda Rembielińskiego w kategorii Firma Roku. Wyró?nienie to przyznawane jest co roku przez ?rodowisko gospodarcze województwa ?ódzkiego.

– To kolejne wyró?nienie, które w ostatnim czasie otrzymali?my od ?rodowiska gospodarczego. Tym razem kapitu?a doceni?a rodzinny charakter TME oraz dynamik? naszego rozwoju. Warto wspomnie?, ?e w ostatnim czasie otworzyli?my kolejne spó?ki m.in. w Chinach i Dubaju, a tak?e realizujemy najwi?ksz? inwestycj? w historii TME – supernowoczesne centrum logistyczne w Rzgowie pod ?odzi? – mówi Andrzej Kuczyński, cz?onek zarz?du ds. operacyjnych TME.

Laur im. Rajmunda Rembielińskiego jest nagrod? przyznawan? przez ?rodowiska gospodarcze województwa ?ódzkiego i powo?any zosta? celem uhonorowania firm, osób i?pomiotów, które przyczyniaj? si? do rozwoju gospodarki, osi?gaj? znacz?ce sukcesy biznesowe oraz dzia?aj? na rzecz poprawy warunków prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

Organizatorami konkursu s? ?ódzka Izba Przemys?owo-Handlowa, Lo?a ?ódzka Business Centre Club, ?ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Stowarzyszenie Klub 500-?ód? oraz Regionalny Zwi?zek Pracodawców Prywatnych Ziemi ?ódzkiej Lewiatan.

Gala fina?owa odby?a si? 13 grudnia.

Zdj. 1. Andrzej Kuczyński, dyrektor ds. operacyjnych TME, odbiera nagrod? ?Laur im. Rajmunda Rembielińskiego” w kategorii Firma Roku.


?Wi?cej o firmie TME:

www.kariera.tme.eu
www.tme.eu
Facebook: @TMEkariera
Instagram: @TME.eu


 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

金福彩票网app 西峡县| 广宁县| 舟曲县| 台中县| 庆城县| 昌邑市| 宿松县| 永登县| 钟祥市| 察隅县| 鄂尔多斯市| 西和县| 台南县| 奎屯市| 武强县| 临澧县| 重庆市| 门头沟区| 岑溪市| 琼海市| 聊城市| 塔河县| 民丰县| 新化县| 安徽省| 墨脱县| 济宁市| 蒲城县| 桑日县| 宜丰县| 北碚区| 中西区| 绥滨县| 萨嘎县| 酉阳| 东城区| 苏州市| 杭锦后旗| 赣榆县| 南郑县| 昌宁县|